Đầu cơ đất – Nỗi sợ hãi của những nhà đầu tư đích thực

Đầu cơ đất - Nỗi sợ hãi của những nhà đầu tư

Cụm từ đầu cơ thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Nó chỉ việc thu lợi từ tích quá trình lũy tài sản trong kinh doanh. Trong lĩnh vực bất động sản, nó là hành động thu gom nhà, đất có tiềm năng. Sau đó bán ra khi thị trường có tăng […]