Quy định bảng giá các loại đất từ năm 2020 đến 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định bảng giá đất mới từ năm 2020 - 2024

UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của […]