Quy định bảng giá các loại đất từ năm 2020 đến 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy nhân nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015- 31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định bảng giá đất mới từ năm 2020 - 2024
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định bảng giá đất mới từ năm 2020 – 2024

Trong năm 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiến hành việc điều chỉnh giá đất, dự báo sẽ giúp thị trường bất động sản của tỉnh có lợi thế cạnh tranh và tăng thu ngân sách địa phương trong thời gian tới. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, giá đất thị trường trên địa bàn tỉnh những năm gần đây đều tăng cao hơn từ 50-60% so với bảng giá đất tối đa của tỉnh. 

Quy định bảng giá các loại đất để làm cơ sở để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; Tính thuế sử dụng đất; Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 5, Điều 4 và Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Xác định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, Quyết định quy định  bảng giá các loại đất như giá đất nông nghiệp trong đô thị thì có giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản được quy định cụ thể như sau: Bảng giá đất nông nghiệp trong đô thị áp dụng đối với các phường của thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và thị trấn của các huyện Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ gồm Bảng giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản; Bảng giá đất rừng sản xuất; bảng giá đất từng đặc dụng, rừng phòng hộ; Quy định về bảng giá đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn như: Bảng giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản; bảng giá đất rừng sản xuất; bảng giá đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; Giá đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn; đất phi nông nghiệp trong đô thị; giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp…

Quy này Quyết định cũng quy định về xử lý về giá một số trường hợp khác như thửa đất tiếp giáp với 01 đường chính, giáp với hơn 1 đường chính, các tuyến đường thuộc đô thị, tuyến đường thuộc nông thôn, giá đất tọa lạc trong khu vực quy hoạch, đang thi công hoặc đã thi công hoàn chính.

Một số Bảng giá để tham khảo thêm:

  1. Bảng giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản: (ĐVT: đồng/m2)
Địa bàn Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
Thành phố Vũng Tàu 300.000 270.000 240.000 210.000 180.000
Thành phố Bà Rịa 270.000 243.000 216.000 189.000 162.000
Thị xã Phú Mỹ 243.000 218.000 194.000 170.000 145.000
Thị trấn thuộc các huyện 218.000 196.000 175.000 153.000 131.000
Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) là một trong những khu được các nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất trong những năm gần đây
Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) là một trong những khu được các nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất trong những năm gần đây
  1. Bảng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản tại khu vực nông thôn (ĐVT : đồng/m2)
Khu vực Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
Xã Long Sơn thuộc Thành phố Vũng Tàu
Khu vực 1 240.000 216.000 192.000 168.000 144.000
Khu vực 2 216.000 194.000 173.000 151.000 129.000
Các xã thuộc Thành phố Bà Rịa
Khu vực 1 216.000 194.000 173.000 151.000 129.000
Khu vực 2 194.000 175.000 155.000 135.000 116.000
Các xã thuộc thị xã Phú Mỹ
Khu vực 1 194.000 175.000 155.000 135.000 116.000
Khu vực 2 175.000 157.000 140.000 122.000 105.000
Các xã thuộc các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ
Khu vực 1 175.000 157.000 140.000 122.000 105.000
Khu vực 2 157.000 141.000 126.000 110.000 94.000

 

Đất nền Bà Rịa – Vũng Tàu: Tâm điểm bất động sản năm 2020
Đất nền Bà Rịa – Vũng Tàu: Tâm điểm bất động sản năm 2020
  1. Bảng giá đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp trong đô thị như áp dụng đối với các phường của thành phố Vũng Tàu: (ĐVT : 1.000 đồng/m2)
Loại đường Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
Loại 1 27.400 17.810 13.700 10.138 8.220
Loại 2 19.700 12.805 9.850 7.289 5.910
Loại 3 15.100 9.815 7.550 5.587 4.530
Loại 4 11.800 7.670 5.900 4.366 3.540

Riêng một số tuyến đường, đoạn đường sau đây: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Ba Cu, Lý Thường Kiệt (đoạn từ Phạm Ngũ Lão đến Lê Quý Đôn), Trần Hưng Đạo, Đồ Chiểu (Đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Lê Lai), Nguyễn Văn Trỗi, đường Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Thuỳ Vân đến Võ Thị Sáu) có giá đất vị trí 1: 36.442.000 đồng/m2; vị trí 2:  23.687.000 đồng/m2; vị trí 3: 18.221.000 đồng/m2; vị trí 4: 13.484.000 đồng/m2; vị trí 5: 10.933.000 đồng/m2…../.

Theo phân tích của các chuyên gia, so với các địa phương giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai… Bà Rịa – Vũng Tàu được đánh giá như một thị trường tiềm năng của giới đầu tư địa ốc. Những năm gần đây, Bà Rịa – Vũng Tàu được giới đầu tư quan tâm khi hạ tầng giao thông đã kết nối đồng bộ. Đặc biệt, trong giai đoạn 2020-2030, tỉnh sẽ đẩy mạnh nhiều dự án về cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị để thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm về dầu khí, cảng biển hàng đầu của cả nước… nên giá đất tăng cao cũng là điều tất yếu.